ذهنم

ذهنم همیشه حاشیه میرود در اوج هم آغوشی هامان 

این بار به این فکر میکردم 

این ریسمانِ خیسِ نازک که بین لبهایمان پل بسته 

از دهان توست یا من؟یا فرزند خیسی زبان من و تو؟

/ 1 نظر / 9 بازدید
ساسا

از کجا بود بالاخره؟