# فاصله_بیــــــــــــــن_ما

فاصله بیــــــــــــــن ما ...

  فاصله بیــــــــــــــن ما...ــــ عشق را مثل خـــــــــوره ارام ارام در خودش می بلعــــــــــــــــــد کاش این فاصـــــــ ـــــ ـــله نبود....   ادامه مطلب
/ 12 نظر / 22 بازدید