# رفت

کِســـی لِهــــش کــــــرد و رَفــتـــــ..!

آرامتــر تکــانـش دهیــد... مـَـرگ مَغـــزی شُــده...بــایـد زودتـــر دفــن شــود... چیـــزی بــَرای اِهـدا هـــم نــدارد...اِحســـاسَـــم استــــ ! تــــا همیـن دیــروز زنـده ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 18 بازدید