# انفجار

دلم میخواهــــــ ـــد ...

دلم میخواهــــــ ـــددور آتشفشان دلــــــــم ....طناب بکشـــــــــــ ـمو آنقدر در خودمــــــــ بسوزمـــــــــ...که از انفجار احساسمـــــــــ..وجودمــــــــ را قرن ها شهر سوختــــ ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 22 بازدید