# آغوشی

بــــــــــبخش...

بــــــــــبخش...امــــّــــــا...این دل‌ ........ دیگر برایِ تــــــو تــــَنگ نمی‌شود...دیگر ......به بودنت ....نیازی ... نیست...دیگر ..اینجا.........در این خــــــــانه..هیــــــــــچ آغوشی...به اشتیاقِ آمدنت ..گـــــــُشوده ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 9 بازدید