کِســـی لِهــــش کــــــرد و رَفــتـــــ..!

آرامتــر تکــانـش دهیــد...

مـَـرگ مَغـــزی شُــده...

بــایـد زودتـــر دفــن شــود...

چیـــزی بــَرای اِهـدا هـــم نــدارد...

اِحســـاسَـــم استــــ !

تــــا همیـن دیــروز زنـده بـــود خـــــودمــ دیـــدمــ ،

کِســـی لِهــــش کــــــرد و رَفــتـــــ..!

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
نقطه سرخط .

آخی ... آجی چه غمگین نوشتی ! دلم گرفت ! ولی خوشمل بود !