نزار که تو شب چشات راهِ فرارو گم کنم ...

                           بَلَد باش


                            که وقتی باید بِرَوی ،


                                      بِرَوی

/ 1 نظر / 8 بازدید
سینا

وبلاکت خ نااااااااااااااازه! خ اروم میشم با حرفات [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]