آیه ای از آیه های زمینی فروغ

آه ای صدای زندانی!

آیا شکوه یأس تو هرگز

از هیچ سوی این شب منفور

نقبی به سوی نور نخواهد زد؟

آه ای صدای زندانی!

ای آخرین صدای صداها!

/ 0 نظر / 12 بازدید